Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2024.01.01-től

BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési tájékoztató az ADATKEZELŐ - Utánvét Ellenőr Korlátolt Felelősségű Társaság, - a www.utanvet-ellenor.hu (továbbiakban Szolgáltató vagy Adatkezelő) weboldalon nyújtott Utánvét Ellenőr szolgáltatással kapcsolatban folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően.

Mi az az Utánvét Ellenőr?

Az Utánvét Ellenőr egy olyan szolgáltatás, melynek célja, hogy a Felhasználók a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kapjanak jelzést arról, hogy az általuk az utanvet-ellenor.hu weboldalon lekérdezett, potenciális vásárló ügyfelük számára mely fizetési módok legyenek elérhetőek a szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása érdekében.

A fentiekben leírtak biztosítására Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatáson keresztül automatizált módon értesül az egyes megrendelések kimeneteléről, melyet a Felhasználó által biztosított, e-mailből SHA256 algoritmussal készített hash-sel együtt (a továbbiakban "Visszajelzés") a saját rendszerében, központi adatbázisban eltárol. A Felhasználók ezen hash-re lekérdezést indítva jutnak hozzá az adott hash-hez tartozó, az Érintett által a csatlakozó Webáruházakban bonyolított vásárlásainak száma és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok számához, melyekből következtetést lehet levonni az adott e-mail cím (és a hozzá tartozó vásárló) megbízhatóságáról.

A működésről bővebben ITT olvashat!

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése

Utánvét Ellenőr Kft.

Adószám

32393640-2-14

Cégjegyzékszám

14-09-320385

Székhely

8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

E-mail

[email protected]

Web

https://utanvet-ellenor.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

dr. Amigya Andrea LL.M.
Privacy Solutions Adatvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
[email protected]

II. ADATKEZELÉSEK

II.1. REGISZTRÁCIÓ

Adatkezelés célja

Regisztráció és azonosítás (szolgáltatás igénybevétele érdekében)

Kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, jelszó, e-mail cím

Személyes adatok forrása

Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adattárolási idő

a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése

Címzettek

Tárhelyszolgáltató

Érintetti jogok

A hozzájárulás visszavonása, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

II.2. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSE CÉLJÁBÓL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelés célja

Az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítheti:

 • Shoprenter integráció esetén Shoprenter Payment API (Shoprenter Kft.)

 • Minden más esetben: Stripe fizetési megoldással, számlázás: Billingo

Kezelt személyes adatok

Név, cím, adószám, szolgáltatás ellenértéke, megrendelés azonosítója

Személyes adatok forrása

Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattárolási idő

A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Címzettek

Shoprenter – webáruház bérlés – https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

Billingo – számlázás – https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Könyvelés:

Meyer & Levinson Kft.
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.
14398209-2-41

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.


A szolgáltatás ellenértékének kifizetésével kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, , illetve a fenti fizetési szolgáltatók és a webáruház kölcsönző szolgáltató férhetnek hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

II. 3. SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK CÉLJÁBÓL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelés célja

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése-

Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is.

Kezelt személyes adatok

Vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, a személyes átvétel helyszíne, fizetési mód, megrendelt szolgáltatás, foglalás ára. (2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák)

Személyes adatok forrása

Érintett, minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adattárolási idő

A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Címzettek

Shoprenter – webáruház bérlés – https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

Billingo – számlázás – https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Könyvelés:

Meyer & Levinson Kft.
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.
14398209-2-41

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, az elektronikus számlázó rendszer üzemeltetése kapcsán a Billingo Technologies Zrt. illetve könyvelőként az FGA Hungary Kft. férhet hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

II.4. AZ UTÁNVÉT ELLENŐR SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés célja

Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás célja a vásárló vevők által, szerződésszegéssel okozott károk megelőzése, amely segít a webáruházaknak abban, hogy csökkenjen az utánvétes vásárlásokkal át nem vett csomagok száma. A vásárló a rendelési folyamat egy pontján megadja az e-mail címét: ezt a webshop felismerhetetlenre alakítja (hasheli), majd megkérdezi a rendszerünket, hogy ez a hash milyen “reputációval” rendelkezik.

A küszöbérték azt mondja meg, hogy a hashhez tartozó reputációnak legalább mennyinek kell lennie annak érdekében, hogy a vásárló választhassa az utánvétes fizetési módot

Kezelt személyes adatok

e-mail cím (hash-elve), vásárlói szokás (az Érintett különböző webáruházakban bonyolított vásárlásainak száma és az azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok száma), telefonszám, szállítási cím

Személyes adatok forrása

Szolgáltatást igénybe vevő webáruházak

Adatkezelés jogalapja

A webáruház ill. 3. felek jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adattárolási idő

Az adatfelvétel időpontjától számított 8 év.

Címzettek

Tárhelyszolgáltató

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

II.5. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE CÉLJÁBÓL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelés célja

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése ( amely tartalmazhat aktuális információkat, akciókat)

Kezelt személyes adatok

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adattárolási idő

A hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése

Címzettek

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

II.6. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Adatkezelés

A Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás elérhetőek a Facebook közösségi portálon.

Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.

A Szolgáltató a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató által üzemeltetett oldalon található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás.

A Facebook oldalak segítségével információkat szerezhet, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Kezelt személyes adatok

A nyilvános profillal elérhető név, fénykép és hozzászólások

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen az oldal nyilvános

Adattárolási idő

Érintett kérésére törlésig, profil megszüntetéséig, de részletesen lásd az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatója szerinti rendelkezéseket.

A Facebook független, külön adatkezelő.

Címzettek

A META Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal, Harbour, Dublin 2 Ireland) a facebook.com és Facebook-vonatkozású oldalak kapcsán közös adatkezelést végez az Adatkezelővel

Adatkategória

Érintett publikus adatai, interakciók adatai, küldött üzenetek tartalma

Érintett az oldalelemzések adatainak Facebook által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.


A közösségi oldalon kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelők (Szolgáltató és a Facebook) férhetnek hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

II. 7. PANASZKEZELÉS

Adatkezelés célja

Kifogások, panaszok kezelése

Kezelt személyes adatok

Vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail címe, az érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítása, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének dátuma

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

A panaszok kezelésével kapcsolatos, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattárolási idő

Az írásbeli panaszokra adott válaszok tekintetében 3 év.

Címzettek


Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

III. KÖZÖS ADATKEZELŐK

Az Utánvét Ellenőr Kft. és a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók a kezelt személyes adatok körében közös adatkezelők.

Bővebben információk ITT.

IV. WEBELEMZÉS ÁLTALÁNOSSÁGBAN

IV. 1. Google (Google Analytics 4)

A Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA,) Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé.

Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

A Google felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/gb.html ; https://policies.google.com/privacy?hl=en

IV. 2. Matomo

Saját szerveren üzemeltetett Analytics szolgáltatás, amely Google Analytics alternatíva

Adatvédelem: https://matomo.org/gdpr-analytics/

IV. 3. Rudderstack

A RudderStack egy vezető nyílt forráskódú ügyféladat-platform (CDP, customer data platform).

Adatvédelem: https://www.rudderstack.com/privacy-policy/

IV. 4. Facebook Conversion API

Segít a hirdetések célzásának optimalizálásában, bővebben.

Adatvédelem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

IV. 5. Mixpanel

A Mixpanel egy analitikai és felhasználói viselkedésközpontú platform, egyfajta analitikai szolgáltatás.

Mixpanel adatvédelem: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy

V. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az érintettek a lentebb felsorolt – a GDPR által biztosított – jogokat bármikor érvényesíthetik a Szolgáltatóval szemben, szóban, írásban vagy elektronikus úton is.

FIGYELEM! Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak a megfelelő jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében kerülhet sor. Az egyes adatkezelési célok vonatkozásában gyakorolható jogosultságokkal kapcsolatban további információkat a fenti táblázatok tartalmaznak.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor a Szolgáltató a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat.

Hozzáférés

Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy a Szolgáltató kezeli személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

Az érintett kérheti a rá vonatkozó:

 • pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy

 • hiányos személyes adatok kiegészítését.

Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, a Szolgáltató kérheti e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, a Szolgáltató korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törlés

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a Szolgáltatónak a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy

 • az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, a Szolgáltató megszünteti az adatok kezelését és törli azokat.

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a korlátozást kéri, vagy

 • a Szolgáltatónak a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Szolgáltató automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé.

A korlátozás ideje alatt a Szolgáltató a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához,

 • az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges,

 • az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy

 • az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges.

A korlátozás feloldásáról a Szolgáltató az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben a Szolgáltató a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésre.

FIGYELEM! E jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak a Szolgáltató rendszereiből való törlésével.

FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Szolgáltató az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekén alapul. Amennyiben nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, amely a személyes adatok további kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például az, amikor a Szolgáltató érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését a Szolgáltató megszünteti és az adatokat törli.

Joggyakorlás az érintett halála után

Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – a Szolgáltatónál – tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.

A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

VI. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

VII. A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a Szolgáltató nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek a Szolgáltató nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek honlap).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon

+36-1-391-1400

Fax

+36-1-391-1410

E-mail

[email protected]

Honlap

http://www.naih.hu

Online ügyindítás

http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

1. számú melléklet

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozás megnevezése

Dro-IT Kft. & DigitalOcean

Honlap üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás

Meyer & Levinson Kft.

Könyvelési szolgáltatás

Stripe & Billingo

Fizetési szolgáltatás

Kérjük, jelen tájékoztató szerinti adatkezelés szíves tudomásulvételét.