Mi minősül személyes adatnak és adatkezelésnek?

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító alapján azonosítható. Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott technológiától függetlenül végzett bármely művelet, így például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Nem találtad meg a választ a kérdésedre?

Semmi gond! Vedd fel velünk a kapcsolatot és segítünk!